Uroczyste wręczenie dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Drukuj

sk s„Młodość to czas rozpoznawania talentów” takimi słowami Jana Pawła II przywitał nas Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie – tegoroczny Gospodarz uroczystości rozdania dyplomów potwierdzających przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 11.12.2018 wręczono 55 dyplomów niezwykle uzdolnionym uczniom z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie.

„To nie jest nagradzanie, a otwieranie możliwości do lepszej przyszłości” - powiedziała Kurator Urszula Bauer rozpoczynając uroczystość.

Wśród nagrodzonych już po raz trzeci znalazła się Sylwia Kotara, uczennica kl. IV Technikum Elektrycznego.

Uczennica z dumą przyjęła przyznane jej stypendium z rąk Śląskiego Kuratorium Oświaty – Urszuli Bauer oraz wicewojewody śląskiego – Jana Chrząszcza. W tej niecodziennej uroczystości wzięła udział również Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie – Alicja Janowska.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej wyniki dobre.

Wręczenie stypendiów uświetnił program artystyczny w wykonaniu chóru Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie.

FreshJoomlaTemplates.com

Statystyka strony

Odsłon artykułów:
1377100
Thursday the 19th. Custom text here