OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ - edycja XLVI

Drukuj

owt        not

W dniu 18.10.2019r. odbyły się w naszej szkole zawody I stopnia (szkolne) XLVI edycji OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ - rok szkolny 2019 / 2020. Po raz pierwszy rozgrywane były w całkowicie nowej formule na platformie internetowej. W etapie tym uczestniczyli uczniowie 3 i 2 klasy Technikum elektrycznego w liczbie po 7 uczniów z każdej klasy.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest : „ Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT ” z siedzibą w Warszawie. Patronat Honorowy OWT jest Minister Edukacji Narodowej.  

men

Do rozwiązania uczniowie mieli zestaw tes tów i zadań z techniki, opracowany przez Komitet Główny OWT.Zawartość merytoryczna zestawu testów i zadań dotyczyła historii techniki, zagadnień statyki konstrukcji, kinematyki ruchu bryły sztywnej, termodynamiki, praw fizyki dla cieczy oraz budowy materii, rozwiązywania prostych obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi i aktywnymi, obliczania parametrów elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych oraz przekształcania sygnałów, a także analizy i syntezy prostych systemów cyfrowych. Ponadto zawartość merytoryczna zestawu testów i zadań I etapu olimpiady jest skorelowana z efektami wspólnymi kształcenia zawodowego w obszarach budowlanym, mechanicznym i górniczo-hutniczym oraz elektryczno-elektronicznym.

Uczniowie musieli wskazać poprawnie odpowiedź na 15 pytań testowych i na rozwiązaniu trzech zadań obliczeniowych spośród sześciu. Można było zdobyć po 1 punkcie za pytanie testowe i po 5 punktów za zadanie. Razem do zdobycia było 30 punktów. Przeznaczone na to mieli 90 minut.

Uczniowie biorący udział w tej Olimpiadzie, sprawdzili swoją dotychczas zdobytą wiedzę oraz musieli wykazać się wiedzą z innych dziedzin techniki, wykraczającą poza zakres programu nauczania. Uczniowie, którzy zakwalifikują się do zawodów II stopnia - okręgowych, będą w nich uczestniczyć 08.01.2020 roku.

opracował mgr inż. Marek Malitowski

FreshJoomlaTemplates.com

Statystyka strony

Odsłon artykułów:
2161164
Tuesday the 26th. Custom text here