Pamiętać czy odłożyć do lamusa?

Drukuj

k 128 lutego w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Nauczycieli „WOM” miał miejsce etap regionalny XXII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego. Tegorocznym tematem wystąpień było pytanie: „Czasy walki o wolność ojczyzny – pamiętać o nich czy odłożyć je do lamusa?”.

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu reprezentowało dwóch uczniów: Michał Dyla z klasy Ief i Adrian Michalski z klasy III Tg. Obydwaj uczniowie przygotowali poruszające przemówienia, godnie reprezentowali naszą szkołę i otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wojciech Korfanty, postać zasłużona dla naszego miasta, jako patron tego konkursu był główną motywacją uczniów do podjęcia tego wysiłku. Zespół Szkół Zawodowych był jedyną szkołą z Lublińca, która wzięła udział w tegorocznej edycji.