Skoczkowie spadochronowi- Brygada KszyKszy Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu

Drukuj

s 1Zajęcie medalowego miejsca w Zawodach Sportowo-Obronnych „Proobronni 16” zagwarantowało naszej brygadzie militarnej udział w Podstawowym Kursie Spadochronowym – strefa skoków spadochronowych ( lotnisko Rudniki- aeroklub Częstochowa). Celem tego kursu było przygotowanie do samodzielnego wykonywania skoków spadochronowych. Organizatorem kursu była Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych” Szturman”.

Programem kursu była teoria czyli ogólna wiedza o spadochronach, podstawy fizjologii lotniczej, podstawy psychologii lotniczej, obciążenia skoczka przy otwarciu spadochronu i przy lądowaniu, podstawy meteorologii, podstawy aerodynamiki, przygotowanie skoczka do skoku, oddzielanie się od statku powietrznego i czynności w powietrzu, czynności skoczka po otwarciu spadochronu, manewrowanie spadochronem i przygotowanie do lądowania, lądowanie, planowanie miejsca lądowania, postępowanie w sytuacjach awaryjnych, posługiwanie się spadochronem zapasowym, lądowanie w trudnym terenie - zapoznanie z lotniczymi przeszkodami w rejonie lotniska. Wykłady zakończone zostały egzaminem teoretycznym, który pozytywnie zaliczyli wszyscy uczestnicy kursu. Drugim etapem kursu była praktyka czyli układanie spadochronu, trening opuszczanie statku powietrznego, czynności skoczka po otwarciu spadochronu, czynności awaryjne, trening lądowania oraz wykonanie skoków egzaminacyjnych.

W dniu 28 lipca 2018r. nasza Brygada KszyKszy w składzie: Kamil Słoma, Krzysztof Hanulok, Dawid Budzik, Jakub Machoń, Maciej Koloch oraz koordynator Brygady Joanna Kansy wykonali egzaminacyjne skoki spadochronowe z 1000 m gwarantujące wydanie zaświadczenia o ukończeniu podstawowego kursu spadochronowego przez Certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego.

Joanna Kansy