Młodzieżowa Rada Miasta Lublińca – wybory 2020!

Drukuj

obZapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów – mieszkańców Lublińca, do wzięcia udziału
w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca.

Jeśli interesuje Cię, co dzieje się w Twoim mieście, masz ciekawe spostrzeżenia, chcesz się dzielić swoimi pomysłami, lubisz działać na rzecz innych, to Młodzieżowa Rada jest dla Ciebie idealnym miejscem rozwoju.

Czym jest Młodzieżowa Rada Miasta?

Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny i stanowi apolityczną reprezentację uczniów szkół nie związaną z żadną partią polityczną i z żadnym ugrupowaniem politycznym.

Jakie są cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta?

Celem działania Młodzieżowej Rady jest:

 1. upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży Miasta;

 2. wspieranie aktywności młodzieży Miasta;

 3. umożliwienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość jej życia;

 4. kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, obywatelskich
  i patriotycznych;

 5. promocja kultury, szczególnie tworzonej przez młodzież i do niej adresowanej;

 6. współpraca i integracja twórczych środowisk młodzieżowych;

 7. wspieranie działalności wolontariackiej i charytatywnej młodzieży;

 8. obrona praw i godności ucznia.

Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o stanowisko radnego?

 1. Trzeba być mieszkańcem Lublińca.

 2. Należy zebrać 10 podpisów popierających Twoją kandydaturę oraz złożyć poprawnie wypełnione oświadczenia.

 3. Do Młodzieżowej Rady nie może kandydować uczeń zawieszony w prawach
  lub uczeń, który otrzymał naganną lub nieodpowiednią ocenę z zachowania (śródroczną lub roczną) ustaloną w Szkole lub uczeń, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

Do 29 września 2020 w każdej z lublinieckich szkół zostanie wybranych dwóch radnych, którzy będą reprezentować swoją szkołę w Młodzieżowej Radzie Miasta Lubliniec.

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Zespole Szkół Zawodowych:
 - przewodniczący: Krzysztof Orszulak
 - członkowie: Karolina Górczyńska, Nikola Tkocz, Zuzanna Sprycha

Działanie koordynuje: p. Aleksandra Binek we współpracy z Samorządem Uczniowskim.

 

FreshJoomlaTemplates.com

Statystyka strony

Odsłon artykułów:
1992074
Friday the 18th. Custom text here