Drukuj

Harmonogram zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

-       19 września 2018 r. Spotkanie organizacyjne. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi przepisami prawa oświatowegooraz prawa wewnątrzszkolnego.

-       Październik/grudzień 2018r. - konsultacje indywidualne z rodzicami

-       28 listopada 2018 r. Poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.    (IV klasa technikum)

-       12 grudnia 2017 r.- Poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania

-       19 grudnia 2018 r.- Poinformowanie rodziców o uzyskanych przez uczniów ocenach śródrocznych z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania. (IV klasa technikum)

-       23 stycznia 2018 r. -Poinformowanie rodziców o uzyskanych przez uczniów ocenach śródrocznych poszczególnych przedmiotów oraz zachowani

-       27 marca 2018 r.- Poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie zachowania. (IV klasa technikum)

-       15 maja 2018 r. Poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie zachowania.

 

Statystyka strony

Odsłon artykułów:
1000894
Friday the 19th. Custom text here