Drukuj

Harmonogram zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

-    19 września 2018 r. Spotkanie organizacyjne. Poinformowanie rodziców m.in. o podstawowych dokumentach stanowiących prawo wewnątrzszkolne.

-     28 listopada 2018 r. Poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania. (IV klasa technikum)

-     12 albo 19 grudnia 2017 r.- Poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania

-     19 grudnia 2018 r.- Poinformowanie rodziców o uzyskanych przez uczniów ocenach śródrocznych poszczególnych przedmiotów oraz zachowania. (IV klasa technikum)

-     23 stycznia 2019 r. -Poinformowanie rodziców o uzyskanych przez uczniów ocenach śródrocznych poszczególnych przedmiotów oraz zachowania

-     27 marca 2019 r.- Poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie zachowania. (IV klasa technikum)

-     15 maja 2019 r. Poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie zachowania.

 

Statystyka strony

Odsłon artykułów:
1052573
Friday the 14th. Custom text here