Drukuj

Harmonogram zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018

-        20 września 2017 r. Spotkanie organizacyjne. Poinformowanie rodziców m.in. o podstawowych dokumentach stanowiących prawo wewnątrzszkolne.

-       29 listopada 2017 r. Poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania. (IV klasa technikum)

-       13 grudnia 2017 r.- Poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania

-       20 grudnia 2017 r.- Poinformowanie rodziców o uzyskanych przez uczniów ocenach śródrocznych poszczególnych przedmiotów oraz zachowania. (IV klasa technikum)

-       24 stycznia 2018 r. -Poinformowanie rodziców o uzyskanych przez uczniów ocenach śródrocznych poszczególnych przedmiotów oraz zachowania

-       21 marca 2018 r.- Poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie zachowania. (IV klasa technikum)

-       16 maja 2018 r. Poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie zachowania.

 

Statystyka strony

Odsłon artykułów:
942320
Tuesday the 21st. Custom text here