Drukuj

W roku szkolnym 2018/2019

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów Zespołu Szkół Zawodowych

będzie w ubezpieczalni  INTER RISK

w wysokości jednorazowej rocznej składki w wysokości 35 zł.

Ubezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku . Ochrona trwa 24h na dobę również w trakcie ferii zimowych oraz wakacji letnich.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są w sekretariacie szkoły w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach”

Dla uczniów, którzy doznali urazu na terenie szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, Inspektor BHP po zbadaniu okoliczności i przyczyny wypadku sporządza dokumentację powypadkową.

 Szkodę z ubezpieczenia szkolnego zgłaszać idzie internetowo: www.interrisk.pl lub osobiście.

 

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA

Statystyka strony

Odsłon artykułów:
1333157
Sunday the 18th. Custom text here