Początki

Drukuj

Już od sześciu lat ZSZ w Lublińcu prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży z zaprzyjaźnioną Gewerbeschule w Rheinfelden w Niemczech. Rokrocznie uczniowie wyjeżdżają do partnerskiego powiatu Lörrach, gdzie maja okazje nie tylko zwiedzić piękne tereny landu Baden Würrtemberg oraz Szwajcarii, ale także  poznać system szkolnictwa w Niemczech.

Gewerbeschule w Rheinfelden kształci uczniów w podobnych zawodach jak ZSZ w Lublińcu. Polscy uczniowie  zwiedzają warsztaty szkolne, a także zakłady pracy, w których niemiecka młodzież odbywa praktykę zawodowa.

Wymiana młodzieży to nie tylko wycieczka krajoznawczo – turystyczna do Lörrach. Co roku ZSZ przyjmuje w Lublińcu grupę młodzieży z Niemiec. Wspólne wycieczki, ogniska integracyjne, zajęcia w szkole  pomagają w nawiązaniu przyjaźni, poszerzają nabyte w szkole umiejętności językowe, a przede wszystkim przełamują stereotypy, jakie przez lata wytworzyły się w stosunkach polsko – niemieckich. Program wymiany rokrocznie stawia sobie za cel poprawę stosunków polsko – niemieckich, np. w roku szkolnym 2003/2004 spotkanie polskich i niemieckich uczniów odbywało się pod hasłem: „Ausschwitz – nie wieder”. Młodzież z Rheinfelden wyjechała wraz z polska młodzieżą na wycieczkę do obozu zagłady Oświęcimiu, a następnie na zajęciach warsztatowych w szkole wymieniała poglądy, malowała plakaty dot. problemu.

Spotkania takie stanowią dowód na to, iż historia nie powinna mieć wpływu na stosunki polsko -  niemieckie, zwłaszcza wśród młodzieży.

Należałoby tutaj wspomnieć, iż program wymiany dofinansowywany jest przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Fundacje PNWM w Warszawie oraz ze środków własnych ZSZ.

Ale wymiana to nie tylko okazja do wzajemnego poznania się uczniów. To także wspólne spotkania nauczycieli obu szkoł, obserwacja zajęć,  zwiedzanie szkoł
 i warsztatów, stanowią  dla obu stron źródło informacji o systemach szkolnictwa, dają okazje do wymiany poglądów na interesujące tematy, a także poszerzają wiedze dydaktyczna. Mimo barier językowych udaje się osiągnąć założone cele.

Opracowała: Marta Opalska

Statystyka strony

Odsłon artykułów:
2198586
Tuesday the 2nd. Custom text here