XV wizyta gości z Reihnfelden w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu

Drukuj

dsc00161Dzięki doskonałej współpracy z Panem Starostą, Joachimem Smyłą, wymiana między naszymi szkołami rozwija się coraz lepiej” - tak posumował wizytę niemieckiej młodzieży w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu pan Heinz Thomann, nauczyciel Gewerbeschule w Reihnfelden i od 2001 roku organizator wymiany młodzieży między zaprzyjaźnionymi szkołami.

Wizyta w Lublińcu i spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych, Panią Jolantą Kardas, była zwieńczeniem kolejnego spotkania szkół z Polski i Niemiec. Od piętnastu lat wizyty takie regularnie odbywają się w obu miastach dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego. W tym roku

uczniowie i nauczyciele szkół z Lublińca i Reihnfelden spotkali się w ostatnim tygodniu kwietnia, by zwiedzić Wrocław i oddać hołd pomordowanym w Auschwitz. Obóz w Oświęcimiu i Brzezince jest każdego roku obowiązkowym punktem wizyty niemieckiej młodzieży w Polsce. „To było dla mnie szczególne przeżycie, bardzo smutne ale bardzo ważne” - powiedział pochodzący z Korei Południowej 19-letni James.

Grupa młodzieży pod opieką Heinza Thomanna, Christel Crimi i Richarda Krischaka ze strony Reihnfelden oraz Marty Opalskiej i Sławomira Domańskiego spotkały się we Wrocławiu 25. kwietnia. Pierwszym punktem wspólnego zwiedzania była wycieczka na 49. piętro Sky Tower, które znajduje się 212 metrów npm. Z punktu widokowego najwyższego w Polsce budynku rozciąga się piękna panorama Wrocławia. Widok ten był dobrym początkiem zwiedzania jednego z najpiękniejszych polskich miast.

Kolejne dwa dni poświęcone były na zwiedzanie Wrocławia: wrocławski Rynek, pełen zabytków Ostrów Tumski, ZOO i nowoczesne Afrykarium, Panorama Racławicka, która do dziś robi duże wrażenie na widzach, w końcu rejs po Odrze i zwiedzanie Wrocławia z perspektywy drugiej co do długości polskiej rzeki – taki program nie pozwalał uczestnikom wizyty na odrobinę nudy. Czwarty dzień poświęcony był w całości zwiedzaniu hitlerowskiego obozu śmierci w Oświęcimiu. Ten punkt wizyty głęboko poruszył wszystkich i inspirował do głębszych refleksji na temat historii, kwestii żydowskiej i relacji między naszymi narodami. Powrotna podróż do Lublińca minęła w takim podniosłym nastroju.

Piątek , ostatni już dzień wizyty, poświęcony był na spotkanie w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu i spotkaniu z jej dyrektorem, Panią Jolantą Kardas. Goście z Reihnfelden mogli poznać polski system kształcenia, historię i dzień współczesny lublinieckiej szkoły oraz zmiany, które w niej zaszły w ostatnim czasie – jak przebiegała rozbudowa budynku i unowocześnienie bazy dydaktycznej. Dzięki wsparciu organu prowadzącego, ciężkiej pracy dyrekcji i grona pedagogicznego Zespół Szkół Zawodowych miał się czym pochwalić.

Już w czerwcu uczniowie naszej szkoły odwiedzą szkołę w Reihnfelden oraz będą poznawać Stuttgart z jego licznymi atrakcjami. Wymiana polsko-niemiecka w powiecie lublinieckim kwitnie i pozwala lepiej zrozumieć współczesną Europę młodym ludziom – taki wniosek nasuwa się po kolejnym spotkania uczniów i nauczycieli z partnerskiej szkoły w Niemczech mówi Jolanta Kardas dyrektor ZSZ w Lublińcu

Opracowała M.Opalska