2W dniu 15 października uczniowie klasy I technikum uczestniczyli w spektaklu „Hamlet” Williama Szekspira w reżyserii Andre Hubner-Ochodla. Spektakl był nowoczesną inscenizacją klasycznej sztuki Szekspira, która ożywiła dla współczesnego widza XVII-wieczny tekst. Było to oryginalne i inspirujące spotkanie ze sztuką teatralną przez duże S. 


      Wyjście na spektakl zorganizowali nauczyciele języka polskiego Aleksandra Liberka-Brzezina i Sławomir Domański.