Informujemy, że w dniu 08 kwietnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki (Poz. 651) o przedłużeniu do dnia 18 kwietnia 2021 roku obostrzeń dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dotyczy to też pracowników młodocianych).

"§1.W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz.561) w § 2 w ust.1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 4 w ust.1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w §5 w ust.1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Od dnia 29 marca 2021r.do dnia 11 kwietnia 2021 r. zastępuje się wyrazami „Od dnia 12 kwietnia 2021r. do dnia 18 kwietnia 2021r.”
Uzasadnienie
"Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników."

Całość artykułu dotyczącego rozporządzenia (wraz z tekstem rozporządzenia) można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki - https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie--przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia