tydzien bibliotek

Po raz osiemnasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2021 r., Tydzień Bibliotek - ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Pozwala myśleć o bibliotece, jako miejscu, gdzie wszystko zależy od Ciebie. Można je odnieść zarówno do fizycznej obecności w realnej przestrzeni bibliotecznej, jak i do działalności bibliotek online.

Do cyfrowych zasobów, do których docieramy poprzez strony internetowe bibliotek, portale internetowe, media i komunikatory społecznościowe. Biblioteki to miejsca wyjątkowe, przełamują stereotypy i udowadniają, że ich przestrzenie, to nie tylko „świątynie książek”. Jednak, to nie tylko gromadzone zbiory tworzą biblioteki. To ludzie sprawiają, że wszystko czego szukasz, znajdziesz w bibliotece.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://tydzienbibliotek.sbp.pl/
http://www.sbp.pl/konkursy/tydzien_bibliotek

W oparciu o materiały wyszukane: 04.05.2021 w https://biblioteka.gliwice.pl/znajdziesz-mnie-w-bibliotece-tydzien-bibliotek-2021/