FELISW związku z zorganizowaną w szkole akcją zbiórki produktów dla Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Kotom "Felis" w Lublińcu mogliśmy obdarować z okazji Światowego Dnia zwierząt wszystkie kociaki znajdujące się pod opieką Stowarzyszenia.

Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu opieki nad bezdomnymi kotami oraz kształtowanie u uczniów chęci niesienia pomocy. Organizatorem i koordynatorem akcji była pani Aleksandra Koszarek. Cieszymy się, że były klasy, które odpowiedziały na nasz apel i wzięły udział w naszej akcji. W szczególności dziękujemy klasie: II TGE, II a i Ib.

Lubimy pomagać, a dzielenie się tym co mamy – to dobry nawyk!