Przedmioty/Termin

Klasa

Historia

24.08.2022 godz. 9.00

1Tge, 1a, 1d, 1c

Instalacje elektryczne

24.08.2022 godz.8.30

3 Tb

Maszyny elektryczne

24.08.2022 godz. 9.30

3 Tb

Geografia

25.08.2022 godz.9.00

1Tge, 1a, 1c, 1d

Elektr. wyp. samochodów

25.08.2022 godz.9.00

3Ta

Matematyka

26.08.2022 godz. 8.00

1d

Matematyka

26.08.2022 godz. 9.00

1a, 2c, 3Tb