HistNauczyciele, szczególnie historycy, wiedzą, jak często przedmiot ten sprawia uczniom trudności. Dawne wydarzenia, władcy, mnóstwo dat do zapamiętania – to wszystko sprawia, że często uczniowie z oporami sięgają po podręcznik do historii. Są oczywiście wśród młodzieży prawdziwi znawcy i miłośnicy tego przedmiotu, którzy wiedzą, że historia to nie tylko pamięciowa nauka, ale przede wszystkim logiczne myślenie, łączenie faktów, umiejętność zauważania związków przyczynowo - skutkowych.

Uczniowie klasy 1Te mieli możliwość przeniesienia się w czasie. Kiedy to w średniowiecznych skryptoriach benedyktyni skrupulatnie przepisywali stare księgi. Wszystko to było związane z tematem lekcji dotyczącym minuskuły karolińskiej. Mnisi w służbie Karola Wielkiego stworzyli nowy rodzaj pisma, charakteryzujący się prostotą i czytelnością. Młodzież za pomocą gęsich piór i kałamarzy na (nie)typowej lekcji miała możliwość zapoznania ze starymi technikami kaligrafii. Ten eksperyment przeprowadzony w szkole średniej dla uczniów jak i początkującego nauczyciela był ciekawym doświadczeniem.

Mariusz Żymierski