Zapraszam chętnych uczniów klas technikum i szkoły branżowej do przygotowania materiałów  na  tablicę informacyjną  lub krótkiej prezentacji na stronę internetową szkoły  na temat wybranej postaci.

Zgłoszenia do końca lutego przyjmuje nauczyciel historii Wojciech Majewski.

Rok 2023 ogłoszono:

Każda praca będzie nagrodzona oceną z przedmiotu, zapraszam .

                                                                    W. Majewski