AuschwitzCo łączy film ,, Raport Pileckiego” z Muzeum Edyty Stein w Lublińcu? To  postacie rotmistrza Pileckiego i Edyty Stein, których  tragiczne losy zbiegły się w KL Auschwitz. W ostatnich tygodniach uczniowie ZSZ mieli okazje poznać bliżej losy tych wielkich Polaków.

Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoa. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy. Życie straciło tu ponad 1,1 mln mężczyzn, kobiet i dzieci.

W poniedziałek 9 października uczniowie klas 2, 4 i 5 technikum wzięli udział w wycieczce zorganizowanej przez panią Jolantę Skubala. Uczniowie mieli okazję zwiedzić trzy miejsca: Muzeum Pro Memoria Edith Stein oraz teren Muzeum Auschwitz-Birkenau.

W trakcie pobytu w lublinieckim Muzeum oraz  Miejscu Pamięci Auschwitz, wszystkim nam  towarzyszyła   refleksja nad przyczynami ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości. Sądzę, że wielu z uczestników wyjazdu zastanowiło się chociaż przez chwilę w jaki sposób zapobiec podobnym wydarzeniom na przyszłość. Z całą pewnością  konieczna jest dyskusja nad współczesnymi formami ksenofobii, nietolerancji, uprzedzeń i prześladowań. Należy ją poprowadzić w taki sposób, by historyczne odniesienia do Auschwitz nabrały aktualnego kontekstu i stały się punktem wyjścia do analizy tych zjawisk współcześnie.

Niestety , w sobotę 7 października na Bliskim Wschodzie na nowo wybuchł zbrojny konflikt izraelsko-palestyński, w którym strona palestyńska stała się agresorem…

Dlatego istotną kwestią jest uświadomienie młodzieży, że pamięć o tragicznych wydarzeniach z okresu niemieckiego nazizmu i czasów II wojny światowej powinna w konsekwencji prowadzić do przyjęcia postawy odpowiedzialności za drugiego człowieka. Wyciąganie wniosków pozwoli młodzieży łatwiej zdobyć orientację we współczesnym świecie. A ukształtowana w ten sposób postawa pozwoli młodym ludziom na refleksję i przeciwdziałanie zjawiskom, które mogą dzisiaj prowadzić do łamania praw człowieka i kolejnych zbrodni.

                                                                                Opiekun

                                                                             W. Majewski