Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu

Jubileusz szkoły to niezwykłe wydarzenie w życiu uczniów, nauczycieli, absolwentów i pracowników. To doskonała okazja do wspomnień, które zawsze pozostaną w pamięci. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym pozostawiło się część swojego życia. Przez 50 lat szkoła zmieniła się bardzo. Mamy nowe skrzydło, boisko, komputery, dziennik elektroniczny, nowoczesne sale lekcyjne. Ale nadal najważniejszy jest dla Nas młody człowiek. Dbamy o to, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i sięgać gwiazd. Dajemy mu możliwość zaprezentowania talentów i zainteresowań.
 
Sukcesy uczniów dają nam satysfakcję i radość. Przekazujemy im wiedzę, ale także kształtujemy ich charakter i system wartości. Obecnie w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu wchodzi Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Lublińcu oraz Technikum nr 3 w Lublińcu.
 
O naszej szkole można by mówić wiele. W istocie jednak pozostała taka sama - jest nie tylko ważną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia. W roku 2004r. zaszczyt prowadzenia placówki przypadł mnie. Od ponad dwudziestu lat pełnię funkcję jej Dyrektora. Jubileusz szkoły jest okazją do uświadomienia sobie, że w naszej życiowej wędrówce ważne jest nie tylko to, dokąd idziemy, ale także pamięć o tym, skąd przychodzimy.
 
Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu jest doskonałą okazją do tego, aby słowa podziękowania skierować również w stronę organu prowadzącego Szkołę - Starostwa Powiatowego w Lublińcu za udzielanie wsparcia w realizacji Jej celów i zapewnienie bezpiecznych warunków prawidłowego przebiegu procesu nauczania i wychowania uczniów.
 
Z wyrazami szacunku
Jolanta Kardas