Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej jako RODO), informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Zespół Szkół Zawodowych z siedziba w Lublińcu ul. Klonowa 10,

2) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;

3) monitoring obejmuje: korytarze budynku szkoły, parking, boisko, plac szkolny, miejsce postoju rowerów;

4) zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora do 7 dni

5) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;

6) dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego.