Imię i nazwisko Funkcja
mgr Jolanta Kardas Język polski, Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Paweł Mzyk Fizyka
mgr Jolanta Skubala Historia, Wiedza o społeczeństwieo
mgr inż. Renata Pruska Podstawy przedsiębiorczości, Podstawy rachunku
mgr Sylwia Koza Pedagog
mgr Zofia Rodewald Pedagog
mgr Aleksandra Binek Biblioteka
dr Paweł Berger Przedmioty elektryczne
ks Grunert Rafał Religia
mgr Adam Biernacik Zajęcia rewalidacyjne
mgr Irena Bonk Informatyka, Matematyka
mgr Marlena Bugajska Język angielski
mgr inż. Blanka Bulik Matematyka, Chemia
mgr Franciszek Derkowski Przedmioty zawodowe oraz mechaniczne
mgr Sławomir Domański Język polski, Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Krzysztof Gembala Muzyka, Informatyka
mgr Jadwiga Gąsior Przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Jacek Hońca Przedmioty zawodowe elektryczne
mgr Jarosław Jassak Język angielski
mgr Joanna Kansy Wychowanie fizyczne
mgr Irena Kąpała Przedmioty gastronomiczne
mgr Jakub Kocieliński Wychowanie fizyczne
mgr Anna Kołodziej-Plewka Wychowanie fizyczne
mgr Aleksandra Koszarek Geografia, Przedmioty zawodowe fryzjerskie
mgr Jaroń Piotr Zajęcia rewalidacyjne
mgr Damian Kuboś Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Kucharska Zajęcia rewalidacyjne
mgr Zygfryd Kulig Przedmioty zawodowe elektryczne
mgr Aleksandra Liberka-Brzezina Język polski
mgr Wojciech Majewski Historia, Edukacja dla bezpieczeństwa
Pastor Koresteński Zenon Religia
mgr Monika Mazur Religia
mgr Martinez Ewa Zajęcia rewalidacyjne
mgr Grzegorz Olszok Matematyka, Informatyka
mgr Marta Opalska Język niemiecki
mgr Joachim Panek Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B
mgr inż. Justyna Pietruszewska Matematyka
mgr Ryszard Sawa Przedmioty mechaniczne
mgr Katarzyna Smędzik Przedmioty ekonomiczne oraz zawodowe (sprzedawca)
mgr Katarzyna Stankiewicz Podstawy przedsiębiorczości
mgr Katarzyna Stemarowicz Biblioteka
mgr Ewa Swarlik Podstawy przedsiębiorczości
mgr Aleksandra Szopka Biologia
dr Aleksandra Wawroś Fizyka
mgr Katarzyna Wołowiec Język angielski
mgr Adam Wyrwa Przedmioty ekonomiczne oraz zawodowe (sprzedawca)
mgr inż. Marek Żyłka Przedmioty elektryczno-elektroniczne