Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1.        mgr Kardas  Jolanta Język polski, Wychowanie do życia w rodzinie
2.        mgr Mzyk Paweł Fizyka
3.        mgr Skubala Jolanta Historia, Wiedza o społeczeństwie
4.        mgr inż.. Pruska Renata Podstawy przedsiębiorczości, Podstawy rachunku  
5.        mgr Bartoszek Katarzyna Edukacja dla bezpieczeństwa, Historia,
6.        dr Berger Paweł Przedmioty elektryczno-elektroniczne
7.        mgr Biernacik Adam Zajęcia rewalidacyjne
8.        mgr Bonk Irena Informatyka, Matematyka
9.        mgr Brodacki  Damian Psycholog
10.     mgr Brol Lesław Przedmioty elektryczno-elektroniczne
11.     mgr Bugajska Marlena Język angielski
12.     mgr inż. Bulik Blanka Chemia, Matematyka
13.     mgr inż. Derkowski Franciszek Przedmioty zawodowe oraz mechaniczne
14.     mgr Domański Sławomir Język polski, Edukacja dla bezpieczeństwa
15.     mgr Gembała  Krzysztof Muzyka, Informatyka
16.     mgr Gąsior Jadwiga Przedmioty zawodowe gastronomiczne
17.     ks Grunert Rafał Religia
18.     mgr inż. Hońca  Jacek Przedmioty elektryczno-elektroniczne
19.     mgr Jaroń Piotr Pedagog specjalny
20.     mgr Jassak Jarosław Język angielski
21.     mgr Kałużny Tadeusz Fizyka, Matematyka, Informatyka
22.     mgr Kansy Joanna Wychowanie fizyczne
23.     mgr Kąpała Irena Przedmioty zawodowe gastronomiczne
24.     mgr Kocieliński Jakub  Wychowanie fizyczne
25.     mgr Kołodziej-Plewka Anna Wychowanie fizyczne
26.     mgr Koszarek Aleksandra Geografia, Przedmioty zawodowe fryzjerskie
27.     mgr Kotala Olga Przedmioty zawodowe  gastronomiczne
28.     mgr Koza Sylwia Pedagog 
29.     mgr Kucharska Elżbieta  Zajęcia rewalidacyjne
30.     mgr Kuboś  Damian Wychowanie fizyczne
31.     mgr inż. Kulig Zygfryd Przedmioty zawodowe elektryczne
32.     mgr Liberka-Brzezina Aleksandra    Język polski
33.     mgr Majewski Wojciech  Historia, Edukacja dla bezpieczeństwa
34.     mgr Mazur Monika Religia
35.     mgr Olszok Grzegorz Matematyka, Informatyka
36.     mgr Opalska Marta Język niemiecki
37.     mgr Panek Joachim Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B
38.     mgr inż. Pietruszewska Justyna Matematyka
39.     mgr Richter Kamila Religia
40.     mgr Rodewald  Zofia Pedagog
41.     mgr inż. Sawa Ryszard Przedmioty zawodowe mechaniczne
42.     mgr Stemarowicz Katarzyna Biblioteka
43.     mgr Szopka Aleksandra Biologia
44.     mgr Szuba  Jolanta Zajęcia rewalidacyjne
45.     mgr Treffon Aleksandra Zajęcia doradztwo zawodowe
46.     mgr Wieczorek Joanna Matematyka
47.     mgr Wołowiec Katarzyna Język niemiecki, język angielski
48.     mgr inż. Żyłka Marek Przedmioty elektryczno-elektroniczne
49.     mgr Żymierski Mariusz Historia