m 1W dniach 22.04 – 27.04.2018 odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli szkół partnerskich. Nauczyciele z Rheinfelden odwiedzili naszą szkołę, gdzie spotkali się z Dyrekcją i nauczycielami, a następnie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych z języka angielskiego. W ramach spotkania zorganizowane zostały: studyjne zwiedzanie Muzeum Auschwitz – Birkenau; zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni,

zwiedzanie Krakowa wraz z żydowską dzielnicą Kazimierz. W spotkaniu w Krakowie uczestniczyła również dyrektor szkoły Jolanta Kardas. Zorganizowanie wizyty nie byłoby możliwe bez pomocy Starostwa Powiatowego w Lublińcu, które rokrocznie wspiera współpracę ze szkołą z Niemiec.