Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020-2021

Szkoła Branżowa I stopnia nr 2:

Technikum nr 3

4 - 5 stycznia 2021r,

4,5 maja 2021r.

4 czerwca 2021r.

22 czerwca 2021r.

4 - 5 stycznia 2021r,

4,5 maja 2021r.

4 czerwca 2021r.

22 czerwca 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe  1 lutego - 14 lutego 2021 r.              

Wiosenna przerwa świąteczna   1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w IV klasie Technikum nr 3 w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 25 czerwca 2021 r.