Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021-2022

Szkoła Branżowa I stopnia nr 2:

Technikum nr 3

12 listopada 2021 r,

7 stycznia 2022 r.

2,4 i 5 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

12 listopada 2021 r,

7 stycznia 2022 r.

2,4 i 5 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe  14 lutego - 27 lutego 2022 r.              

Wiosenna przerwa świąteczna   14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w IV klasie Technikum nr 3 w dniu 29 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 24 czerwca 2022 r.