(Opracowanie: mgr inż. Jolanta Mazur–Pogoda oraz mgr inż. Renata Pruska)

W dniu 2 grudnia 2009r. w Piekarni – Ciastkarni Pana Michała Łubowskiego odbyła się pierwsza edycja Międzyszkolnego Konkursu Piekarskiego, którego głównym organizatorem była nasza szkoła. Jak na grudzień przystało motywem przewodnim konkursu było „Boże Narodzenie”. Celem zorganizowanego konkursu było przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie piekarstwa, a także promocja szkolnictwa zawodowego i kształcenia rzemieślniczego. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów: z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej – Curie w Częstochowie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu. 

Artykuł w Dzienniku Zachodnim o Turnieju
(opracowanie: mgr Jolanta Skubala)

Każdy z nas z rozrzewnieniem wspomina czasy dzieciństwa. Szczególnie te chwile, kiedy rodzice lub dziadkowie czytali nam do snu bajki. Roiło się w nich od księżniczek, smoków, czarodziejskich przedmiotów i krasnoludków. W ten znany z dzieciństwa świat wprowadzili nas uczestnicy wojewódzkiego etapu  XVI Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Bez użycia zaklęć wyczarowali smakowite torty, chleby, bułki i chałki.

(opracowała mgr inż. Halina Hońca)

           W dniach  17-18 stycznia  2012 r.  uczniowie naszego Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu uczestniczyli w XVII Wojewódzkim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie  Cukiernik i Piekarz. Cukierników reprezentowały: Marta Jędrusik i Sylwia Kardas, natomiast piekarzy:  Tymoteusz Grzeszczyk i Piotr Niedźwiedź. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu było  ,,Euro 2012 "