(Opracowanie: mgr Katarzyna Stemarowicz 
                 mgr Aleksandra Binek)

W zawodzie cukiernik szkołę reprezentowali:
Rafał Brącel - zajął III miejsce
Sebastian Imiołczyk
Łukasz Respondek – zajął II miejsce

W zawodzie piekarz szkołę reprezentowali:
Marcin Czaja
Sławomir Weber
Michał Taczała – zajął III miejsce