Harmonogram zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2022/2023

12 września 2022 - zebrania z rodzicami

23 listopada 2022 – zebranie z rodzicami klasy 4 Tb. Poinformowanie rodziców uczniów klasy IV Tb o przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.

14 grudnia 2022 – Zebranie z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.

21 grudnia – zebrania z rodzicami uczniów klasy 4 Tb. Poinformowanie rodziców uczniów klasy IV Tb o uzyskanych przez uczniów śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.

8 lutego 2023 - zebranie z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów klasy o uzyskanych przez uczniów śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.

 17 maja 2023 - Zebranie z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie zachowania.