Prezydium Rady Rodziców 
Zespołu Szkół Zawodowych
 
Przewodniczący :  Tomasz Opiela
 
 
Wpłat można dokonywać bezpośrednio na nr konta bankowego Rady Rodziców
 
98 1020 1664 0000 3102 0020 8454
 
w tytule przelewu: imię i nazwisko ucznia, klasa