Zebrania z rodzicami

·      12 września 2022 - zebrania z rodzicami. Spotkanie organizacyjne.

·      23 listopada 2022 – zebranie z rodzicami klasy 4 Tb. Poinformowanie rodziców uczniów klasy IV Tb o przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.

·      14 grudnia 2022 – Zebranie z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.

·      21 grudnia – zebrania z rodzicami uczniów klasy 4 Tb. Poinformowanie rodziców uczniów klasy IV Tb o uzyskanych przez uczniów śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.

·      8 lutego 2023 - zebranie z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów klasy o uzyskanych przez uczniów śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.

·      17 maja 2023 - Zebranie z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie zachowania.