OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATU DOKUMENTU:

- duplikat świadectwa - 26 zł

- duplikat legitymacji – 9 zł

Konto Bankowe

PL 71 1020 1664 0000 3702 0187 8404

Zespół Szkół Zawodowych

ul. Klonowa 10

42-700 Lubliniec

W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko uczennicy/ucznia oraz klasę.