pW dn.08.11.18 oraz 30.11.18 uczniowie klasy I Tg/e oraz klasy III Tg/e wraz z pedagogiem szkolnym-Anną Klimowicz uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych,które odbyły się na Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu.

Tematyką spotkań była m.in.:

  • odpowiedzialność karna osób nieletnich

  • szkodliwość dopalaczy i substancji psychoaktywnych,

  • bezpieczne korzystanie z sieci,

  • cyberprzemoc

     

W zajęciach wzięło udział :

26 uczniów z klasy I Tg/e

14 uczniów z klasy III Tg/e