Informuję o możliwości uzyskania pomocy dla uczniów niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w latach 2020-2022.
Szczegółowe informacje o programie i załączniki znajdują się na stronie internetowej www.lubliniec.eu zakładka Edukacja/Wyprawka szkolna lub u pedagoga szkolnego.

SPOTKANIA Z RODZICAMI – 10 września godz.17.00

klasa 1 d – sala 3

  

SPOTKANIA Z RODZICAMI ON LINE Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKATORA MEET  – 14 września (WTOREK)

- szkoła branżowa – klasy drugie i trzecie – godz. 17.00
- technikum - godz. 18.00
Link do spotkania zostanie Państwu przesłany przez wychowawcę za pośrednictwem edziennika.

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH - 16 września godz.17.00

  • klasa 1a – sala 3
  • klasa 1b – sala 14
  • klasa 1c – sala 13
  • klasa 1 Tge – sala 17

narodoweCzytanie

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu odbędzie się według następującego harmonogramu.
Wychowawcy spotykają się z uczniami w wybranych klasach z zachowaniem wszelkich środków reżimu sanitarnego. Uczniowie wchodzą do szkoły i opuszczają szkołę w maseczkach.

Spotkanie z wychowawcą w klasach zgodnie z harmonogramem:

- FORMUŁA 2017

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.2022_PP2017_EPKwZ_17_08_2021%20-%20ostateczna.pdf

- FORMUŁA 2019

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2021_PP2019_EZ_17_08_2021%20-%20ostateczna.pdf

Termin składania deklaracji na sesję styczeń-luty 2022: do 15 września 2021 Informacja dotyczy uczniów klasy 4Tge oraz absolwentów szkoły. Kierownik Szkolenia Praktycznego
Renata Pruska