WycUczniowie klasy 4 Technikum żywienia i usług gastronomicznych dnia 23 września 2022r. uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Parku maszyn – FulDom oraz Centrum RTV Euro AGD. Celem wyjazdu była aktywizacja wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów. Podczas wycieczki  uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bardzo dużą ilością  sprzętu stosowanego w zakładach gastronomicznych oraz nowinkami technologicznymi. Ważnym elementem wycieczki było to, że młodzi kucharze mieli możliwość zobaczenia różnego rodzaju wyposażenia kuchni, pracowni gastronomicznych, zakładów produkujących żywność oraz barów.  Nasza młodzież będzie  mogła w przyszłości wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej na polu gastronomicznym.

Jadwiga Gąsior

Na podstawie § 10 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach po uzgodnieniu z proboszczem parafii pw. Stanisław Biskupa i Męczennika w Jawornicy w  dniach 7-9 listopada uczniowie zostają zwolnieni z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji . Spotkania rekolekcyjne będą się odbywały  o godz.10.00

W tych dniach w szkole  zorganizowane będą  zajęcia opiekuńcze i konsultacje dla uczniów.

SzkPW Dzień Zaduszny, 2.11.2022 r., uczniowie klasy 3b odwiedzili lublinieckie miejsca pamięci. Uczniowie zapalili znicze na cmentarzu przy ul. Sportowej, gdzie spoczywają 194 dziecięce ofiary eksperymentów doktora Ernesta Buchalika, który z ramienia NSDAP w czasie II wojny światowej zarządzał Szpitalem Psychiatrycznym w Lublińcu. Odwiedziliśmy też miejsca poświęcone patronce Lublińca, Edycie Stein, czyli świętej Teresie Benedykcie od Krzyża  oraz pomnik błogosławionego ojca Józefa Cebuli – oboje zginęli męczeńską śmiercią w hitlerowskich obozach zagłady. Uczniowie zapalili także uczcili pamięć nauczyciela naszej szkoły, Pana Marka Malitowskiego, który odszedł w czasie pandemii w maju 2022 roku.

Dyktando WojewódzkiePo decyzji Śląskiej Komisji Konkursu do etapu wojewódzkiego X Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego ,,Po polsku o historii” w kategorii szkół ponadpodstawowych z naszej szkoły  zostali zakwalifikowani Zuzanna Karpe oraz Wiktor Kuśmierski.

FELISW związku z zorganizowaną w szkole akcją zbiórki produktów dla Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Kotom "Felis" w Lublińcu mogliśmy obdarować z okazji Światowego Dnia Zwierząt wszystkie kociaki znajdujące się pod opieką Stowarzyszenia.

Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu opieki nad bezdomnymi

Dzień Edukacji Narodowej 2022

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu tradycyjnie zorganizował plebiscyt na najsympatyczniejszego nauczyciela „SUPERJOLANTA 2022”. W głosowaniu on-line nasi uczniowie zdecydowali, że tytuł ten przypadnie nauczycielowi wychowania fizycznego, Panu Damianowi Kubosiowi.