logo Gdy gaśnie pamięćObchodzimy w tym roku 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Z tej okazji realizowany jest projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”  w ramach którego wybrane klasy oglądają film, Nie zabierajcie mamy”, uczestniczyć będą w lekcji historii. Uczniowie obejrzeli już wystawę o historii solidarności ziemi lublinieckiej w latach 1981-1983 w trakcie wyjścia do MDK.

1111W dniu 10 listopada 2021r. o godz. 11.11 uczniowie naszej szkoły odśpiewali ,,Mazurka Dąbrowskiego” rozpoczynając akademię z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości z udziałem dyrekcji szkoły.

Część artystyczną poprzedziło uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych a następnie zmiana pocztu sztandarowego. Tegoroczni absolwenci Technikum nr 3 przekazali Sztandar Szkoły w ręce swoich młodszych kolegów.

GGCo roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 01.11.2021.

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii historycznej BohaterON - włącz historię! mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

krewPandemia sprawiła, że w tym roku szkoła nie otrzymała zaproszenia do udziału w kolejnej Edycji Akcji Honorowego Krwiodawstwa PCK dla uczniów szkół średnich, wyższych uczelni, pracowników oświaty województwa śląskiego.

Informuję, ze uczniowie klas II, III i IV Tge, którzy ukończyli 18 lat i mają taką wolę , mogą oddawać krew honorowo na zasadach określonych przez Krajową Radę Krwiodawstwa.

IdayDziś na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości. Data nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji oraz Plan Działań po zakończeniu obchodów Roku, przy czym Międzynarodowy Rok Tolerancji (1995) został ustanowiony przez Zgromadzenie w 1993 z inicjatywy Konferencji Generalnej UNESCO. W Deklaracji UNESCO, państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej. Międzynarodowy Dzień Tolerancji, to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.